I&U Trading

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง จํากัด

  • ประเภทธุรกิจ/Business Type : เชือกโปลี, อวนโปลี, ด้าย และแหอวน
  • กําลังการผลิต/Productivity : 2,000 Ton
  • จํานวนพนักงาน/Employee : 300 People
  • เนื้อที่/Area : 6.72 Acres (27,200 Sq.m.)

บริษัท ไอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเชือก ด้าย และแหอวนที่มีคุณภาพสูงมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีจุดเด่นสําคัญในเรื่องของการให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยได้จัดหาวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพและใช้เครื่องจักรที่น าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และเยอรมัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน

มีการมุ่งมั่น พัฒนา สินค้าและบริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในด้านการผลิตและจัด จ าหน่ายเชือก, อวน, แหอวน, และด้ายระดับสากลในอนาคต

เทคโนโลยี

เราพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และทนทานยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสำหรับลูกค้าของเราให้สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น ความกังวลหลักของเราคือการหาทางออกเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ดีขึ้นและช่วยให้น้ำจมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรายังกังวลเกี่ยวกับความนุ่มนวล การยืดตัว ความแข็งแรง ความชัดเจนของตาข่ายและความแน่นของนอต

ความจุ

เครื่องจักรกว่าร้อยเครื่องในโรงงานกำลังดำเนินการในตลาดต่างประเทศและในประเทศ เรามีพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่า 700 คน บริษัทมีความจุเพียงพอสำหรับให้บริการลูกค้าของเรา จากความสามารถของเรา เราสามารถผลิตได้กว่า 5,000 ตันต่อปี

วัสดุ

ชีวิตและคุณภาพ: วัสดุคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการคัดเลือกสำหรับสายการผลิตของเราเท่านั้น
อายุผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้น – เติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืน

การผลิต

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เครื่องจักรส่วนใหญ่ของเรามาจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุดและดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา อุณหภูมิและระดับฝุ่นในห้องควบคุมอยู่เสมอ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบในทุกขั้นตอนก่อนการจัดการกับลูกค้าของเรา

รางวัลและใบรับรอง

บริษัท ไอ แอนด์ ยู เทรดดิ้ง จ ากัด ได้รับการรับรองที่เป็น มาตรฐาน อีกทั้งได้รับรางวัล การันตีคุณภาพจากหน่วยงาน และองค์กรชั้นน า

พบกับทีม

สิ่งทอเป็นแรงบันดาลใจและเตรียมบุคลากรให้เร่งรัดแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าสิ่งทอ เรามุ่งเน้นที่การลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกและเพิ่มผลในเชิงบวกให้สูงสุด

Office Contacts

บริษัท ไอ แอนด์ ยูเทรดดิ้ง จ ากัด
35 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางครุ เขตพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130

  +66(0) 463 6081-3

  +66(0) 2463 8895

  iandutrading1@gmail.com